123Kuku – Seafood & Wine

Địa chỉ: 2 Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 11:30 PM

Hotline: 092 512 31 23

Facebook: https://www.facebook.com/123KuKu.Seafood.Wine/