Địa chỉ: 26 Thái Nguyên, Nha Trang

Giờ hoạt động: 10:00 – 23:30

Hotline: 088 801 2626

Facebook: https://www.facebook.com/26beerfoodfun/