52/3

Địa chỉ: 52/3 Đông Du Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 12:00 AM

Hotline: 090 300 76 60

Facebook: https://www.facebook.com/52.3dongdu/