Địa chỉ: 26-28 đường Trần Phú, Nha Trang

Giờ hoạt động: 17:00 – 23:00

Hotline: 0258 3880 000

Facebook: https://www.facebook.com/altituderooftopbar/