Địa chỉ:  35 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 7:00 – 22:30

Hotline:  098 902 0189

Facebook: https://www.facebook.com/AmazingCoffeeVietnam/