Địa chỉ: 55 Nguyen Hue, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ hoạt động: 11:00 – 23:00

Hotline: (84.8) 3824 1248

Facebook: https://www.facebook.com/AmigoGrillRestaurant/