Địa chỉ: 167 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh- Nghệ An

Giờ hoạt động: 6:30 – 22:00

Hotline: 0122 332 2339

Facebook: https://www.facebook.com/anchicungduocvn/