Aureum – 85 Cách Mạng Tháng 8, Q.1, Saigon

Hotline: To be Confirmed (TBC)

1 Karaoke và Lounge ăn uống cho các quý ông nước ngoài cần những người đẹp phục vụ