B3 Steakhouse & Craft Beer

Địa chỉ: L1, 90 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 036 519 9846

Giờ hoạt động: 3:00 PM – 11:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/b3steakhouse/