Bí.Ssi

Địa chỉ: 14 Trần Minh Quyền , Phường 11 , Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 298 98 61

Giờ hoạt động: 10:30 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/bissikake/