Bigbro Korean Hotdog

Địa chỉ: 85 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 2240 5060

Giờ hoạt động: 9:00 AM – 11:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/Bigbro-Korean-Hotdog-319220988566824/