Địa chỉ: Bãi biển Ông Lang, Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Giờ hoạt động: 16:00 – 0:00

Hotline: 093 578 4505

Facebook: https://www.facebook.com/BittersweetOngLang/