Địa chỉ: 19 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động:  08:00 – 22:00

Hotline: 093 120 25 28

Facebook: https://www.facebook.com/BLOQVietnam/