Brewlliant – Craft Beer Gastropub

Địa chỉ: 58 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 090 691 58 80

Facebook: https://www.facebook.com/brewlliant/