Buddha Bar&Grill

Địa chỉ: 07 Thảo Điền, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028 3744 2080

Facebook: https://www.facebook.com/buddhabarsaigon/