Busan Korean Food

Địa chỉ: 5 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 091 519 92 88

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/Busan.Korean.Food/