Butcher Manzo & Craft Beer Bar

Địa chỉ: 17/13 – 17/14 Lê Thánh Tôn, Bến nghé Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 2253 8825

Giờ hoạt động: 11:30 AM – 11:30 PM

Facebook: https://www.facebook.com/Butcher-Manzo-Craft-Beer-Bar-1842603975814900/