Cafe An Miên – Đà Lạt

Địa chỉ: 180 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Dalat

Hotline: 093 595 99 00

Facebook: https://www.facebook.com/capheanmiendalat/