Cafe Central Villa Pasteur

Địa chỉ: 202 Pasteu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 3829 2888

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/CafeCentralVillaPasteur/