Café Lafam

Địa chỉ: 199 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 089 869 35 82

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 10:30 PM

Facebook: https://www.facebook.com/cafelafam/