Cê Moa Cafe & Bistro

Địa chỉ: 49C Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 3932 0771

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 11:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/C%C3%AA-Moa-Cafe-Bistro-674080142959561/