• Địa chỉ: Số 14 N7B Nguyễn Thị Thập (Phía sau trường Ngôi sao Hà Nội), Trung hoà Nhân chính, Thanh Xuân
  • Điện thoại: 096 737 64 97
  • FB: https://www.facebook.com/ThitnuongChakhan/
  • Giờ hoạt động:  11:00 – 23:00