Chang – Modern Thai Cuisine

Địa chỉ: 04 Cao Thắng, P. 5, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028 7301 9689

Facebook: https://www.facebook.com/ChangVN/