Chảo Restaurant

Địa chỉ: 72 Trần Quốc Toản, Quận 3,  Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 6679 8360

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/chaorestaurant/