Địa chỉ: Lầu 2, 192 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 18:00 – 02:00

Hotline: 028 6272 0068

Facebook: https://www.facebook.com/chogaobar/