Chúc mừng SN Envy 2 năm. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng PiS từ những ngày ra đời 😀

Chúc cho ENVY sẽ có 2 đêm tiệc 19,20.10 cùng những sự kiện đáng nhớ.