Địa chỉ: 801 Hoàng Sa, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 07:00 – 22:00

Hotline: 028 2211 0036

Facebook: https://www.facebook.com/coffeeville.vn/