Cơm Trộn 2 Cô

Địa chỉ: 294/63 XVNT – 250 Lê Văn Sỹ, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 397 71 33

Facebook: https://www.facebook.com/comtron2co/