Địa chỉ: 67 Tô Ngọc Vân, Hà Nội.

Giờ hoạt động: 11:00 – 14:30, 18:00 – 22:30

Hotline: 088 811 66 54

Facebook: https://www.facebook.com/cugini.tongocvan/