Địa chỉ: 7 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 07:00 – 22:00

Hotline: 093 110 90 93

Facebook: https://www.facebook.com/DauDoVegan/