Địa chỉ: 101 Bùi Viện , phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 09:00 – 17:00, 18:00 – 02:00

Hotline: 0862706716

Facebook: https://www.facebook.com/caphedongduong/