Địa chỉ: Tầng 2, số 25 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM

Giờ hoạt động: 18:30 – 2:00

Hotline: 093 411 01 10

Facebook: https://www.facebook.com/drinking.n.healing/