Drinks – Uống Đi!

Địa chỉ: 40 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 4:00 PM – 12:00 PM

Hotline: 038 321 3493

Facebook: https://www.facebook.com/pg/drinksvn/

 

bar drink uống đi

bar drink uống đi 5

bar drink uống đi 2

bar drink uống đi 3