Địa chỉ: 74 Tô Hiệu, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang

Giờ hoạt động:  8:00 – 17:00

Facebook: https://www.facebook.com/emperorcruises/