Esmée Pool & Cafe

Địa chỉ: 307 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 866813555

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 9:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/esmeecafe/