E:T Lounge

Địa chỉ: 151/9 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 082 577 9939

Giờ hoạt động: 5:00 PM – 1:00 AM

Facebook: https://www.facebook.com/ET.lounge139/