Địa chỉ: 97 Xuan Thuy, Thao Dien, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 17:00 – 23:00

Hotline: 090 390 8544

Facebook: https://www.facebook.com/flyingpigsaigon/