Địa chỉ: 4B Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 11:00 – 23:00

Hotline: 083 940 6969

Facebook: https://www.facebook.com/freshcatchvietnam/