Gardenia Tearoom

Địa chỉ: 
112 đường D1, P.25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 0902597684

Facebook: https://www.facebook.com/gardeniatearoom/