Gastro Café Garden

Địa chỉ: 97 / 5 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 093 513 88 88

Facebook: https://www.facebook.com/gastrocoffee/