Golden Coffee

Địa chỉ: CV Phần Mềm Quang Trung, Tô Ký, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 2231 9999

Giờ hoạt động: 6:00 AM – 7:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/goldencoffees/