Gyu-Kaku Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 50 Lê Văn Việt, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028 3730 6858

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/gyukakuhochiminh/