Here & Now Vegetarian Phạm Viết Chánh

Địa chỉ: 74/1 Phạm Viết Chánh, phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 2253 8183

Giờ hoạt động: 7:00 AM – 9:30 PM

Facebook: https://www.facebook.com/hnchay/