Địa chỉ: 207 Bùi Viện, Quận 1, TP.HCM

Giờ hoạt động: Luôn mở cửa

Hotline: 028 3836 0051

Facebook: https://www.facebook.com/Heritageindochine/