Hi-Steak Restaurants

Địa chỉ: 28 Lê Văn Hưu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 098 112 23 39

Giờ hoạt động: 6:30 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/histeakrestaurant/