Địa chỉ: 34 Châu Long, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giờ hoạt động: 11:00 – 13:30 & 17:00 – 21:30

Hotline: 024 3939 2222

Facebook: https://www.facebook.com/Home.Restaurant.Hanoi/