House of Barbaard

Địa chỉ: 12/4B Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 9:00 AM – 11:59 PM

Hotline: 028 7772 7737

Facebook: https://www.facebook.com/housebarbaardsaigon/