Hungry Bunny

Địa chỉ: 01 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 028 2229 0011

Giờ hoạt động: 8:00 AM – 10:00 PM

Facebook: https://www.facebook.com/hungrybunnybistro/