Indika Saigon

Địa chỉ: 43 Nguyễn Văn Giai, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 4:00 PM – 12:00 AM

Hotline: 0165 658 1648

Facebook: https://www.facebook.com/IndikaSaigon/