Địa chỉ: 2 Chấn Hưng, phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 6:30 – 22:30

Hotline: 091 215 3777

Facebook: https://www.facebook.com/vuoncuagio02chanhung/